top of page

אליפות האביב - ניווט ראשון במורשתו של חברינו לוי עובדיה ז"ל

הארוע משלב פעילות תחרותית ועממית הן לקהל הרחב והן לחברי האיגוד, מכרים ומשפחה.
בסופו של הניווט יתקיים טקס.
מאפייני התחרות - מידל דיסטאנס.
הניווט העממי יעבור בנקודות עניין בשטח, בתחנות יהיה מידע רלוונטי הקשור לשטח והוא מתאים לכל המשפחה וליחידים.

חלוקה לקטגוריות לפי המאפיינים הבאים:
D16,D21,D40,D60,D70
H14,H16,H21,H40,H50,H60,H70
קטגוריות נווטים מתחילים:
DN18 - מתחילות עד גיל 18
DN21 - מתחילות מעל גיל 18
HN16, HN21 - גברים מתחת ומעל גיל 16 בהתאמה

חלוקת פרסים:
בטקס הסיום יחולקו גביעים בהתאם לקטגוריות הנ"ל.
מנצחים בקטגוריות המתחילים יקבלו ציוד ניווט.

אנא שריינו ביומנים את התאריך - 4.3.17
הרשמה מוקדמת תפתח כשבועיים לקראת הארוע.

bottom of page